elsendo de la 24a de oktobro 2016

Posted October 24th, 2016 by Joanne Johns

Intervjuo: Ho Song prezentas la SATkongreson en Seulo 2017 kaj parolas pri la vivo de koreoj
Kanto: el la Ŝosoj de l’Utopi’ de Thierry Faverial “Mi petas de l’mondo”
Legado: Heather el Monato “Ajna emocio rekonata per sendrata sistemo” de Juan Carlos Montero Medina de Kubo
Anonco pri patronado de 3ZZZ

Parolado: Marcel“Pliklarigo” pri la traktado de Esperanto
Kanto: el la kompaktdisko José esperante de José Calixto “ Heroldu”
Parolado: Marcel “pliklarigo” pri “fare de “ kaj “peranto”
Legado: Heather el la revuo Monato “Mcleoid, amiko de la gaela lingvo” de Gharban Macoidh
Kanto: el la kompaktdisko Valso por amikoj de Ĵomart kaj Nataŝa “Mi sopiras”
Legado : Franciska el la informletero de Vinilkosmo n°41
Kanto: el la kompaktdisko Esperanto subgrunde kompilo eldonita de Vinilkosmo “Medicino”

 
icon for podpress  Normo Podkasto: Play Now | Play in Popup | Deŝuto

 


elsendo de la 17a de oktobro 2016

Posted October 17th, 2016 by Franciska Toubale

Kanto: de la Miksita Kantanta Ĥoro kantas “Ekmurmuris montoj” slovaka popola kanto . Ĝi eldoniĝis en Kava Pech
Legado: Karlo el Monato “ Italaj sciencistinoj denove sur la ondokresto” de Roberto Pigro
Laszlo el Monato “ Bitcoin tri jarojn poste” de Roland Rotsaert
Parolado: Marcel “Kio estas lingvo por ni?” a) rilato al nia elnaskiĝlingvo
b)rilato al fremda lingvo
c) rilato al Esperanto
Kanto: ”Feliĉe” kantita de la ĥoro Desperado eldonita de Vinilkosmo
Legado: Karlo el Monato “Bardejov: kulturhistoria perlo de Slovakio” de Julius Hauser
Laszlo el Sennaciulo “Intersanĝo pri atencotemo” deMichel Marko
Parolado: Marcel “Eŭropismigo ante Esperanton”
Kanto: “Kiel vi junulet’” popola kanto de Slovakio kantita de Miksita Kantanta ĥoro

 
icon for podpress  Normo Podkasto: Play Now | Play in Popup | Deŝuto

 


elsendo de la 10a de oktobro 2016

Posted October 10th, 2016 by Franciska Toubale

Kanto: el la kompaktdisko Jomo Slavumas “Cigana preĝo”
Legado: Matt Peto de knabino Bana Alabed el Sirio el Twitera konto
Parolado: Marcel pri kompatindaj eŭropanoj
Legado: Heather Anonco pri la 6a monda pupfestivalo de Etsuo Myoŝi en la revuo Espero
Kanto: el Jomo Slavumas “ la fumo”
Legado: Matt La granda eraro, kiun ni faras rilate nian dormon
Heather el Monato “Studentinoj malaperintaj” de Nadipedia el Pakistano
Kanto: el la kompaktdisko Muzikpluvo de Akordo “Ĉe la bivuakfajro”
Parolado: Marcel pri domoj en Aŭstralio
Legado:Matt el Esperanta Retradio “Kuracaj slipoj lernadas la beduenan araban dialekton” verkis Gian Piero Savio
Heather el Monato “Trono, troo da laboro” de Isikawa Takasi
Kanto: el la kompaktdisko O mia kor’ de Merlin “Vidu”

 
icon for podpress  Normo Podkasto: Play Now | Play in Popup | Deŝuto

 


elsendo de la 03a de oktobro 2016

Posted October 3rd, 2016 by Joanne Johns

Kanto: el kompaktdisko de la grupo Kaj Tiel Plu “Ni kunvenas”
Legado: Franciska a)Alvoko pri disvastigo de Esperanto en la arablingvaj landoj de Renato Corsetti
b) pri la retejo amikimu.com
Heather el la revuo Monato “Timigitaj per mensogoj” de Garbhan MacAoidh
Kanto : el la kompaktdisko Simbiozo “ Jam temp’ estas por verdera”
Legado: Laszlo el Monato “ Disigas Francion reviziita ortografio” de Roberto Pigro
Franciska “Premio Mauro La Torre” laŭ retmesaĝo de Mireille Grosjean
Heather el la slovena revuo Espero “Sukcesa trilanda Esperanta kongreso en Indonezio” de Ilia Dewi
Laszlo el la revuo Monato “Preĝejoj en Ĥarkivo” de Dimitrij Cibulevskij
Kanto: el la kompaktdisko Jomo friponas “Suno sunu”
Legado: Franciska Filmkonkurso pri Teo kaj Amo organizita de Ĉina radio internacia
Kanto: el Jomo friponas “La virbobo kaj la luno”

 
icon for podpress  Normo Podkasto: Play Now | Play in Popup | Deŝuto

 


elsendo de la 26a de septembro 2016

Posted September 26th, 2016 by Joanne Johns

Raporto: Franciska pri la SAT kongreso en Sieber
Intervjuo:Szofia Korody klarigas kiel Herzberg am Harz fariĝis Esperanto urbo
Kanto:el la kompaktdisko Jomo okcitanas “Ĉe la montaro”
Legado: Karlo el Monato “Ŝoko pro perdo” de Stefan Maul
Laszlo el Esperanto de aŭgusto 2016 “Malferme” de Mireille Grosjean
Kanto: el la kompaktdisko Samideano de eterne Rima “Samideano”
Legado: Laszlo el Monato “Piedpilko politika” de Zlatko Tiŝljar
Karlo el Internacia Fervojisto “Ni estu realistaj” de Istvàn Gulyàs
Laszlo el Esperanto en la rubriko la leganto de la monato “Denice Maldonado Valverde”
Franciska el Novaĵaj Tamtamas n°317 “Kun filipina junulo” de Sibayama Ziun’iti
Kanto: el la kompaktdisko Samideano de Eterne Rima “Zam”

 
icon for podpress  Normo Podkasto: Play Now | Play in Popup | Deŝuto

 


elsendo de la 19a de septembro 2016

Posted September 19th, 2016 by Franciska Toubale

Kanto:”Ŝi kantas” de Patric el la kompaktdisko Okcitanio
Legado: Heather el Espero de somero 2016 “instruado de Esperanto per Duolingo en Slovenio de Peter
Parolado: Joanne pri vermoj
Kanto: el Afrika kompil’ de Jomo kaj Mayomo “danko al Zamenhof”
Legado:Karlo el Monato “Tertremaj taskoj de la guberniestro” de IsikawaTakasi
Heather el retradio de Anton Oberndorfer “Hundo komprenas ĉiujn vortojn”
Kanto: el la kompaktdisko Okcitanio de Patric “En la taverno de Roc”
Legado: Karlo “Kia nauza normo” de Paul Peeraerts el Monato
Parolado: Joanne pri la taglibro de Robert Shields
Legado: Heather el retradio “Parfumo” de Andrzej Bach
Nekrologo de Detlev Blanke
Kanto: el Afrika kompil’ de Jomo kaj Mayomo “Mi ne havas konfidon”

 
icon for podpress  Normo Podkasto: Play Now | Play in Popup | Deŝuto

 


elsendo de la 12a de septembro 2016

Posted September 12th, 2016 by Joanne Johns

Kanto: el la kompaktdisko Okcitanio de Patric “Farandolo”
Legado: Heather: el la revuo Monato “Zumba ne nur por gejunuloj” de Ava Baloghna Fodor
Brian sperto de Don Lord “La pulbazaro”
Kanto: Jonny M “ Diru min” el la kompaktdisko Hiphopkompilo n°2
Legado: Heather el la revuo Monato “La plej alta turo en Nordio” de Raita Pyhala
Kanto :”Mirinda mondo” de la la Porkoj el la kompaktdisko Ŝarko
Legado: Laszlo el Esperanto sub la Suda Kruco pri la vizito de David Ryan al Melburno
Brian rakonto de Fanti “Kia sono estas la plej bela en la mondo”
Laszlo el Esperanto rondo de Novzelando “Ĉu estas tro da turistoj en Novzelando? ”
Kanto:el la kompaktdisko Iom da bono de Bruna Ŝtono de Mikaelo Bronŝtejn “La verda ĝarden”
Legado: Laszlo el Sennaciulo raporto pri la Sveda laborista Asocio
Kanto: el la kompatdisko de Patric Okcitanio “La suda stacio”

 
icon for podpress  Normo Podkasto: Play Now | Play in Popup | Deŝuto

 


elsendo de la 5a de septembro 2016

Posted September 5th, 2016 by Joanne Johns

kanto: el la kompaktdisko Invito al vojaĝo de Jacques Yvart “la korto malteze“
Legado: Lez el la ĉeĥa revuo Starto”Lingva simpozio traktis la celoen por dauripova evoluigo” de Humphrey Tonkin
Heather el Monato “Malsekreta sekreto” de Robert Nielsen
Konsilo: Marcel uzi lian libron, kiu ekzistas elektronike “lingvaj resondoj”
Kanto: el la kompaktdisko Lokomotivo, rulu nun de Kajto “ Melankolia trajnkanzono”
Parolado: Marcel La moderna pasiva voĉo
Kanto: “Kavaliroj de la ronda tabl’” de Jacques Le Puil
Legado: Heather omaĝe al la nobelpremiito Reinhardt Selten okaze de lia forpaso
Lez el Sennaciulo “Idomeni, kio okazas al la rifuĝantoj en Grekujo?”
Heather el Esperanto “Poliglota evento en Berlino” de Attila Kaszas
Kanto: “la alarmbremso” el la kompaktdisko Lokomotivo rulu nun

 
icon for podpress  Normo Podkasto: Play Now | Play in Popup | Deŝuto

 


elsendo de la 29a de augusto 2016

Posted August 29th, 2016 by Joanne Johns

Kanto: el la kompaktdisko Aventur’ de Kapriol “Ĉifondanco”
Legado: Marcel el gazetara komuniko de UEA pri la forpaso de Detlev Blanke
Raporto:Matt “Malfermo de detenejoj por rifuĝintoj en Australio”
Legado:Lez el Starto, organo de ĉehxa Asocio”Novaĵoj pri la sekcio de nevidantoj” de Paola Novakova
Kanto: el la kompaktdisko Aventur’ de Kapriol “Jen forira moment’ ”
Parolado: Marcel pri kondicionalo
Legado: Matt “Kiel la mondo juĝas Germanujon unu jaron post la komenco de la rifuĝa krizo” de Katalin Ŝusta el Deutsche Welle
Legado: Lez el Starto “Pariza muzeo pri lingvoj”de Didier  Loison
Legado: Matt el Monato “sekreta vivo de ombreloj” de Isikawa Takasi
Lez el Sennaciulo “La malbona spirito, Putin”
Parolado: Marcel pri gramatikaĵo (op-obl-po)

Kanto “Hauto” de  Zouc Mafiula

 
icon for podpress  Normo Podkasto: Play Now | Play in Popup | Deŝuto

 


elsendo de la 22a de augusto 2016

Posted August 22nd, 2016 by Joanne Johns

 

Kanto: el la kompaktdisko Desperado “amatino”
Intervjuo: Heather Heldzingen intervjuas Joanne Johns
Parolado: Marcel pri almozpetado
Kanto: “Venu, venu kun mi trinki” el la kompaktdisko Kantoj de l’popolo de Kava Peĉ
Parolado :Joanne Johns “ Ĉu vi estas skanulo?” pri la libro “Rifuzu Elekti”
Legado: Heather el la revuo Monato “Postfasta festo” de Syauqi Ahmad Zulfauzi
Parolado: Marcel pri justeco kaj juro
Kanto: “La anaso kaj la simio” el la kompaktdisko Desesperado
Parolado: Joanne Johns pri la libro de Lynne Kelly “La Memorkodo”
Legado: Heather el Monato pri Brexit “Turbulaj tempoj” de Paul Gubbins
Parolado: Marcel pri transmigrado
Kanto: el la kompaktdisko Kantoj de l’popolo de Kava Peĉ “Kiel vi, junulet’”

 
icon for podpress  Normo Podkasto: Play Now | Play in Popup | Deŝuto

 


elsendo de la 15a de augusto 2016

Posted August 15th, 2016 by Joanne Johns

Kanto: el Afrika kompilo de Mayomo kaj Jomo “ĉu vi scias”
Legado: el la novelaro de Bertram Potts Nova butiko de Nukugaia“Taso da teo” parto 2 per la voĉoj de Joanne Johns kiel Rosalie, Tristan MacLeay kiel sinjoro Martin Kane ,Peter Johns kiel vizitanto kaj sinjoro Goldman kaj Franciska Toubale kiel rakontanto.
Kanto: el la kompaktdisko de Kajto Procesio multkolora “Ŝipestro Tabako”
Legado: Brian el Ĉiutaga Esperanto de Don Lord “La kuracisto”
Raporto: Heather pri Hildegard von Bingen kaj ŝia artefarita lingvo kun helpo de Vikipedio
Kanto: “Ĉimatene” de Johnny M el la kompaktdisko Regestilo
Parolado: Marcel pri interesaj flankoj de vortformado
Legado: Brian Ĉinaj rakontoj pri Fanti
Raporto: Heather pri la Universala Kongreso en Nitra ( Slovakujo)

Kanto:el la afrika kompilo de Mayomo kaj Jomo “dankon al Zamenhof”

 
icon for podpress  Normo Podkasto: Play Now | Play in Popup | Deŝuto

 


elsendo de la 8a de augusto 2016

Posted August 8th, 2016 by Franciska Toubale

Legado: el la novelaro de Bertram Potts La nova butikisto de Nukugaia “Taso da teo parto 1” kun la vocoj de Heather Heldzingen kaj Franciska Toubale kiel rakontantoj, Joanne Johns kiel Rosalie, Tristan Mac Leay kiel Sinjoro Kane kaj Peter Johns kiel la kliento
LegadoFranciska Nekrologo de Bertram Potts skribita de Mary Rchardson, publikigita en Esperanto Sub la Suda Kruco de marto/aprilo 1994, sendita de Erin Mc Gifford
Kanto: el la kompaktdisko Destino Tero de J. Dan kaj B. Hor “Tute pite”
Legado: Laszlo el Esperanto Sub la Suda Kruco “Kaptu la ŝancon” de Sean Hilton kaj Laŭren Nobbie
Matt el la gazeto Neo Kosmos “Ĉu via komputilo damaĝas viajn okulojn?” traduko de Matt
Kanto: el la kompaktdisko Duone de Thierry Faverial “Atendemo”
Legado:Matt Pri akvo, ties utiloj, danĝeroj kaj minaco de korposekiĝo , artikolo de Roula Tsoulea el Neo Kosmos , traduko de Matt
Laszlo el Esperanto Sub la Suda Kruco “ Ĉu renkonti la violon? “ de Barb Williams
Kanto: el la kompaktdisko Duone de Thierry Faverial “La longa vojaĝo”

 
icon for podpress  Normo Podkasto: Play Now | Play in Popup | Deŝuto

 


elsendo de la 1a de augusto 2016

Posted August 1st, 2016 by Franciska Toubale

Legado: el la novelaro de Bertram Potts La nova butiko de Nukugaia “ La problemoj de Hemi” parto 2 kun la voĉoj de Peter Johns kiel Hemi, Tristan MacLeay kiel Granda George, Joanne Johns kiel la onklino, Franciska Toubale kiel la onklo, Heather Heldzingen kiel la rakontanto
Kanto: el la kompaktdisko Pli ol nenio de Martin kaj la Talpoj “Homoj kiel mi”
Legado: Karlo el la revuo Monato “Fluge en la rekordoj” de Zlatko Tiŝlar
Kanto: el la kompaktdisko Destino Tero de J. Dan kaj B. Hor “Revoj de la vivo”
Intervjuo: Phillipe Adeline parolas pri la libro “Silento de armiloj”
Legado: Karlo el la revuo Monato “ Pendanta plafono pendanta tolo” de Jomo Ipfelkopfer
Franciska el Kontakto n° 272 “ 50 jaraĝa Pasporta Servo aktivas” de Juliana Evandro
Karlo: el Fervoja Mondo “ Pro disputoj rekta kunligo inter Hindio kaj Bangladeŝo ne ekzstas” de Jindrich Tomiŝek
Kanto. el la Verda disco “ Demarŝe”

 
icon for podpress  Normo Podkasto: Play Now | Play in Popup | Deŝuto

 


elsendo de la 25a de julio 2016

Posted July 25th, 2016 by Franciska Toubale

Legado:el la novelaro de Bertram Potts La nova butiko de Nukugaia “La problemoj de Hemi” parto 1 kun la voĉoj de Peter Johns kiel Hemi,Tristan Macleay kiel la onklo kaj Granda George, Joanne Johns kiel la onklino kaj Franciska Toubale kiel la rakontanto

Kanto: el la kompaktdisko Bjalistokaj Prezentaĵoj “ Pli da fort”
Legado: Laszlo el la revuo Monato “ Geografia profilado nun prioritata neceso” de Cristina Casella
Kanto. el la kompaktdisko Regestilo de Jonny M “ Bona homo”
Intervjuo: Jonny M
Legado:Laszlo el Retradio de Anton Oberdorfer “ Lerni dum dormado”
Kanto: el la kompaktdisko Regestilo de Jonny M “ Eternan lumon”
Legado: Laszlo el Sennaciulo “Antisemitismo” de Petro Levy.
Kanto: el la Bjalistokaj prezentaĵoj “ Bluzo pri fojna bazaro”

 
icon for podpress  Normo Podkasto: Play Now | Play in Popup | Deŝuto

 


elsendo de la 18a de julio 2016

Posted July 18th, 2016 by Franciska Toubale

Legado: la tria parto de la novelo , originale skribita en Esperanto de Bertram Potts La Muso kun la voĉoj de Joanne Johns Tristan MacLeay Heather Heldzingen Peter Johns kaj Franciska Toubale
Heather. el Retradio de Anton Oberdorfer “. Kial knaboj lernas malpli”
Kanto: “Sambo” de Dirce Sales el Brazilo
Parolado” Marcel “ Ĉu ni honestu al la neesperantistaro kiel ni mistraktas Esperanton?”
Kanto” el la kompaktdisko Sen de Persone “ Perloj surla ter”
Legado:Heather el la revuo Monato “ Rikolti optimismon” de Walter kaj Renate Klag
Franciska: el la Kancerkliniko n° 157 “Opinioj de Noam Chomsky pri la hodiauaj mondaj eventoj” de Sen Rodin
Kanto: el la Beletra Sonalmanako de Kubo “ Ne falis stelo”
Legado: Franciska el la revuo Kontakto n° 271 Bago Sarolta pri unuminutaj noveloj kaj ekzemploj de Istvan Orkeny kaj Liven Dek
Kanto: el la kompaktdisko Sen de Persone “Estu ĉiam”

 
icon for podpress  Normo Podkasto: Play Now | Play in Popup | Deŝuto

 


elsendo de la 11a de julio 2016

Posted July 11th, 2016 by Franciska Toubale

Legado: el la novelo La Muso el la novelaro La Nova butiko de Nukugaia de Bertram Potts parto 2 kun la voĉoj de Joanne Johns, Tristan Mac Leay, Heather Heldzingen, Franciska Toubale
Lez el Sennaciulo “Pripensoj pri mortpuno: Ĉu aboli ĝin por kulpuloj kaj konservi ĝin por senkulpuloj?”de Lili Gondaŭa
Kanto.el la kompaktdisko Senprobleme en Esperanto eldonita de Espero kaj E@I “Pluvŝprucoj”
Parolado: Marcel Bonvolu ne stultigi Esperanton
Kanto: el la kompaktdisko Memore al Maribor de Attila Schimmer”Noktoj”
Legado: Lez el Sennaciulo n1°328 “ Ĉu antisemitismo aŭjuda fobio?” de Djemil
Franciska el Novaĵoj Tamtamas n °313 “ La lasta broŝuro pri la viktimoj pro falo de ĉas ĵeto de la usona armeo” de Doi Ĉieko
Kanto. el la kompaktdsiko Esperante de Jose Calixto “ Blua rigardo”

 
icon for podpress  Normo Podkasto: Play Now | Play in Popup | Deŝuto

 


elsendo de la 4a de julio 2016

Posted July 4th, 2016 by Franciska Toubale

Legado: a)recenzo de la novelaro de Bertram Potts “ La nova butiko de Nukugaia”de Fay Koppel. Ĝi aperis en the Australian Esperantist de julio-augusto de 1983
b) parto 1 de la novelo La Muso de Bertram Potts kun la voĉoj de Joanne Johns kiel Agatha, Tristan Mac Leay kiel Perce, Peter Johns kiel amiko, Heather Heldzingen kaj Franciska Toubale kiel rakontantoj
Kanto: “la plej granda” de Gijom Amride
Legado: Karlo el la Fervoja Mondo de Jindrich Tomiŝek “Stacidomo memorigas templojn, homoj kuiras manĝaĵojn kaj teon”
Franciska el la Turka Stelo “ Tempo de Tulipoj en Istambulo”
Intervjuo: Lee Jungkee invitas al la UK en Seŭlo
Legado: Karlo el la revuo Monato “ Scienco ne timo” de Syauqi Ahmad Fulzauzi
Kanto: el la kompaktdisko Aventur’ de Kapriol “ Dancu kaj kantu”
Legado:Karlo: el la revuo Monato “Protestoj en plej poluita urbo” de Bardhyl Selimi
Kanto: el Hiphopa Kompilo volumo 2 de Eterne Rima “ Nur bona rim’”

 
icon for podpress  Normo Podkasto: Play Now | Play in Popup | Deŝuto

 


elsendo de la 27a de junio 2016

Posted June 27th, 2016 by Joanne Johns

Kanto: “Kvazaŭ kolombo blanka” de Manuel
Parolado: Marcel Ni ne ludu pri Esperanto
Informoj. Brian pri la retejo, kiu proponas rakontaron de Claŭde Piron
Legado. Lez el la Retradio de Anton Oberdorfer “Pri lernado de Esperanto”
Parolado. Marcel “ Ĉu kiel aŭ ĉu predikativo”?
Kanto.” Revenas bela tempo “ de la kantisto Mikael Poverin
Legado. Lez el Monato pri la insulo Ĵerzejo de Garbhan MacAoidh
Parolado: Marcel “Aglutineco funkcianta”
Legado: Lez el Monato “Politika solvo ankoraŭ atendanta” de Evgeni Georgiev
Kanto: el la kompaktdisko Revado “Pluvas”

 
icon for podpress  Normo Podkasto: Play Now | Play in Popup | Deŝuto

 


elsendo de la 20a de junio 2016

Posted June 20th, 2016 by Joanne Johns

Kanto: “Birdo sur drato” kantita de Jacques Yvart el la kompaktdisko Invito al vojaĝo
Legado.: Franciska el vikipedio “ La muzeo de vjetnamaj virinoj”
Parolado:Marcel “ Ridi pri rii? aŭ plori?”
Legado: Franciska “Diveni la estontecon per libro” de Mark Forsyth el la Nekonataj nekonataĵoj
Kanto: el la kompaktdisko Okcitanio de Patric “ Oh,mia bela cirkadino”
Legado: Franciska el la revuo La Gazeto n 184 “ Malfruega novaĵo” de Franz Georg Rössler
Kanto: el la kompaktdisko Invito al vojaĝo de Jacques Yvart “La kanto de piko”
Legado: Franciska el Kancerkliniko n° 158 “Skandalaj kondiĉoj en Svislando” de Adam Frenszkowski kaj Marian Zdankowski
Parolodo : Marcel “” La genia verbo en la genia Esperanto’”
Legado: Franciska el Kancerkliniko n° 158 “Veraj konsiloj por sukcesa vivo kiujn oni malofte ricevas” de lilia Ledon
Kanto: el la kompaktdisko Okcitanio de Patric”Gaĉolo”

 
icon for podpress  Normo Podkasto: Play Now | Play in Popup | Deŝuto

 


elsendo de la 13a de junio 2016

Posted June 13th, 2016 by Joanne Johns

Legado: Laszlo el Esperanto Sub la Suda Kruco” Larĝdentaj ratoj invadas Kennedy vojon” de Henry Broadbent
Intervjuo: Stefan Mc Gill pri AMO
Legado: Matt “Jogurto povas protekti nin kontraŭ hipertensio” de Roula Tsoulea el la greka revuo Neo Kosmos m traduko de Matt
Kanto. el la kompaktdisko Karma” Voko de vento” de Jim Petit
Legado Laszlo el Esperanto Sub la Suda Kruco
“ri, li, ŝi” de Sandor Monostori
“ Uzado de ri” de Joanne Johns
Kanto. Gijom Amride “Ri liberas”
Legado. Matt “ La Unuiĝinta Reĝlando kondukas sin en diablan cirklon” de Kiriakos Amanatidis el la revuo Neo Kosmos, traduko de Matt
Franciska : el Kontakto n 271 “ Kiel elekti la perfektan pasvorton”

Kanto: el la kompaktdisko Kiu semas venton de Maragan ” La speguloj”

 
icon for podpress  Normo Podkasto: Play Now | Play in Popup | Deŝuto

 


elsendo de la 6a de junio 2016

Posted June 6th, 2016 by Joanne Johns

Kanto : “ Jam sabato venas” kantita de Elizabeth Diaz el lla kompaktdisko Flugu falko
Legado: Franciska el la revuo Kancerkliniko n° 157 “Ĉu la tempo ekzistas?” de Etienne Klein tradukita de Ŝarl Erik d ‘Arroy
Karlo el Fervoja Mondo “ Franca Alstom zorgas pri polaj pendolinoj en Varsovio” de Jindrich Tomiŝek

Kanto:el la kompaktdisko Amindaj ” Lasu la malĝojon flugi”
Laszlo el Monato “ Renkontiĝo kun rimarkinda homo” de Garban Mac Aoidh
Franciska Mesaĝo de Maria Majerczak pri instruado de Esperanto je Aequals nivelo en la universitato Jagelona en Pollando
Kanto: el la kompaktdisko Iom da bono de Bruna Ŝtono “ Zimbabue” de Mikaelo Bronŝtejn
Legado: Karlo el Monato “ Pardonon, Panjo, jam ne elteneblas”de Isikawa Takasi
Laszlo el Popola Ĉinio “ Kiel evoluis la streĉita situacio de Suda ĉina maro”
Franciska Anonco pri la 8a Azia kongreso
Karlo el Monato “ Manĝebla plago” de Jens Spilner
Kanto: el la kompaktdisko Jomo friponas “ Kisu min”

 
icon for podpress  Normo Podkasto: Play Now | Play in Popup | Deŝuto

 


elsendo de la 30a de majo 2016

Posted May 30th, 2016 by Franciska Toubale

Kanto: “Malpaco en Afriko” el la kompaktdisko Majoma kaj Jomo afrikumas
Legado: Franciska el la blogo de Jouko Lindstedt publikigita de La Ondo de Esoeranto “Se Esperanto estas tiel facila, kial oftas eraroj en tekstoj?”
Heather el la Retradio de Anton Oberdorfer “La mikrobiomo de la tero”
Kanto: el la kompaktdisko Procesio multkolora de Kajto “Surstranda”
Parolado : Marcel Komparo inter la Esperanta infinitivo kaj la anglaj infinitivoj parto 1
Legado: Franciska Anonco Esperanto karavano al la UK en Seulo organizita de la La vojaĝo
Heather: el la revuo Esperanto de  aprilo 2016 “En Indonezio Amo plene maturiĝis” de Stefan MacGill.
Kanto: el la kompaktdisko Majoma kaj Jomo Afrikumas “ Djelly”
Legado: Franciska Anonco pri la 45a Internacia Infana kaj junula kongreseto en Nitra
Parolado Marcel dua parto
Legado: Heather Monologo de Hamleto okaze de la 400 a datreveno de la naskiĝo de Shakespeare traduko de Len Newel
Kanto: el Procesio multkolora de Kajto “ Malantau la kurtenoj”

 
icon for podpress  Normo Podkasto: Play Now | Play in Popup | Deŝuto

 


elsendo de la 23a de majo 2016

Posted May 23rd, 2016 by Joanne Johns

kanto: “Korto Malteze” el la kompaktdisko Invito al vojaĝo de Jacques Yvart
Legado: Laszlo “Poezio el ĉiuj ĉieloj” el Konkurso de Samideano dela Federazione Esperanto italiana
Karlo el Monato “Vojo tra arbopintoj” de Last
Laszlo: “Lernado de Esperanto” de Herbert A Welker el Esperanto retradio
Parolado: Marcel Interesaĵoj ĉe vortpluformado parto 1
Kanto: “Nokta pendolo” el la kompaktdisko Simbiozo de Flavio Fonseca kaj Geraldo Mattos
Legado: Karlo el Monato “ Onidiroj kaj gravaj eraroj” de Wolfram Rohloff
Laszlo: el Monato “Mortis eta lingvo, mortis ega kulturo” deWallace George du Temple
Karlo: “Vagonkombinaĵoj estos direktitaj al Italujo” de Jindrich Tomiŝek el Fervoja Mondo
Parolado” Marcel parto 2
Kanto. el la kompaktdisko Simbiozo de Flavio Fonseca kaj Geraldo Mattos “Miniaturo”

 
icon for podpress  Normo Podkasto: Play Now | Play in Popup | Deŝuto

 


elsendo de la 16a de majo 2016

Posted May 16th, 2016 by Joanne Johns

Legado: Matt el la revuo Kontakto n° 272 “Efektiviĝis du- infana politiko en Ĉinio” de Zhang Ping
Franciska poemo de Alziro Zarur ”Poemo al patrinoj”
Karlo el la revuo Monato “Bonveniga skatolo” de Saliko
Franciska el Gazeteraj komunikoj Mesaĝo de UEA okaze de la Internacia Tago de familioj
Kanto: el Babel filmoj kanto por infanoj de Pablo Busto kaj Leven Dek
Legado: Karlo el la revuo Monato “Val-ora” de Walter KLag
Intervjuo: pri la Sunda alfabeto de syauqi Ahmed Lacksana
Legado: Franciska el la Gazeto n° 183 “Kiel helpis Dostovjeskij”de Sigmung Julia
Kanto: el la kompaktdisko IIn-Spir de Morice Bénin “Sin skribi”
Legado: Franciska el la Verda Triskelo n° 40 “Pegasus Bridge” de Yvette Veslin
Karlo el la Fervoja Mondo “Plivalorajn objektojn prefere ĉiam kateniguper ĉeno ‘
Kanto: “Ĉe via dekstra genuo” de Kajto el la kompaktdisko Procesio multkolora
Legado: Franciska el la Ĉeĥa revuo Informilo “ Historieto pri ŝako kaj Esperanto” de J M van der Hoeven de Lopik Nederlando
Kanto” el la kompaktdisko In-Spir de Morice Benin :”Evident silent kaj migrado”

 
icon for podpress  Normo Podkasto: Play Now | Play in Popup | Deŝuto

 


elsendo de la 9a de majo 2016

Posted May 15th, 2016 by Joanne Johns

Kanto: “la matenrampanto” el la kompakdisko Eksenlime de la Perdita Generacio
Legado: Laszlo el la revuo Monato de aprilo “Jam venkis Donald Trump en EU” de Paul Gubbins
Heather el la revuo Monato de majo 2016 “fMortis eta lingvo, mortis ega kulturo” de Wallace Georg Du Temple
Kanto:el la kompaktdisko Regestilo de Jonny M “Regestilo”
Anonco: Franciska Forpaso de Tereza Kapista kaj omaĝo al ŝi el Vikipedio
Legado: Laszlo el la revuo Monato “Kiel kaj kial papagoj parolas?” de Roberto Pigro
Heather el Monato de majo 2016 “ Kie oni maljuniĝas survoje” de Syauqi Ahmad Zulfauzi
Kanto: el kompaktdisko Regestilo de Jonny M “En Somero”
Anonco: Franciska el la Verda Triskelo  n°40 “Pluezek, dua kelta kongreso”
Legado: Laszlo el la revuo Monato “Pri gvidantoj kaj gardantoj” de Ali Ashar Kousari
Heather: el la revuo Monato de majo 2016 “Manĝebla plago” de Jens Spillner
Kanto: el la kompaktdisko Eklime de la Perdita generacio “Valso por komunistino”A

 
icon for podpress  Normo Podkasto: Play Now | Play in Popup | Deŝuto