Elsendo de la 2a de septembro 2013

Posted September 2nd, 2013 by Franciska Toubale

Legado:Novelo La nomado el la novelaro Bakŝiŝ de Len Newell Voĉoj de Katja Steele , Trevor Steele, Franciska Toubale

Kanto el la kompaktdisko Survoje de la kompanoj « Jes, ni solidaru »

Intervjuo de Belmonto pri Radio Ĉerizo

Radio programo : Radio Ĉerizo pri Neĝo

Legado:Alan el la Pratempo de CP Mountford tradukita de kvinslandaj esperantistoj « La unua kanguruo »

Kanto : el Ĵomo Slavumas « Kanto de l’maristo »

Legado : Alan el la verko de Ralph Harry La diplomato kiu ridis « Diplomatio » parto 1

Franciska el la Sago n° 93 rubriko komunikado , instruado, lernado  «  Komento » de Mireille Grosjean

Kanto : el la kompaktdisko Trajn’ nenien de Dolĉamar « trajn’ nenien »

Legado : Alan el la verko de Marjorie Boulton Faktoj kaj Fantazioj « Versareto pri -ig kaj -iĝ »

Kanto : el Ĵomo Slavumas «  Kial Sinjoroj ? »

 
icon for podpress  Normo Podkasto: Play Now | Play in Popup | Deŝuto

Be the first to comment on this post.


Post a Comment

You must be logged in to post a comment.